Bir İnceleme voleybol nasil oynanir

Tümü bu. Sonrasında uzun uzun bu kagitlar ustunde ne i§ yaptigini anlatiyor. Hangi ormanlarin kag metrekare oldugunu, bu yil ne kadarinin kesildigini, on yil once ne kadarinin baltaliga ayrildigini, §imdi de ne kadarinin yanmi§ oldugunu anlatiyor. Fasıla vermeden.

Yarini uzunboylu du§undum saniyorum; yoksa o baygin ünlü kadinin son §arkisini ne dem bitirdiginin, ben bir filmi gevirirken pistin ustunun nasil oyle gargabuk doluverdiginin, tabagimdaki Ankara tavasindan kocaman bir lokmayi da yaninda susuz rakiyla ne zaman govdeye indiriverdigimin henüz yeğin ayriminda olurdum.

Kulagim devamli olarak telsizde. Boluk komutaninin sualine boyle karşılık verdim. Qunku boluk komutaninin telsizle sordugu bu kodlu sualinin ne manaya geldigini artik mukemme-len biliyordum.

“Yalnizligi goguslemek her insanın basit ba§arabilecegi bir i§ degil Ay§en,” demi§ti Omer abi. O gun.

Gittikge gogaliyoruz. Ko§emizde kalabalikla§iyoruz. Artik tek ba§ima Tezel’in titreyen ellerine, her turlu inangtan kiri§i kirmi§ baki§larina da sigmamam. Geriye beş on henüz itilmi§ koltugunda, eli dursuz duraksız opulmesine kar§in bilcümle yalniz artan kayinvalidemin yanina mi siginsam?

Dortyol’da dü yanma gamurlar sigratarak gegen arabalarin, i§ikli manavlarin, kasaplarin aydinliginda, her §eyin birbirine dugumlendigi bir noktada durdum:

Daha ne yapabilirim? Bireyciligimi ba§ka nasil yana atabilirdim? Nasil olsa Lenin: “Gengligi orgutleyin,” dedi. Nasil olsa Zehra da, bir ekip arkada§in kendi eylemlerinden de ku§kuya du§tukleri gunun birinde, alti kirmizi kalemle gizilmi§ §u satirlari onlarin onune ativerdi: ‘Universite igi kuguk gati§malarin ba§langici, gorundugu üzere kuguk degildir.

Bilse, henüz da müterakki giderdi Tezel: Bir ogrencinle bir kezcik yativerdin diyerek kendin de (ahlakgilarimiz iki yil fakat di§lerini sikabildiler) universitedeki kursunden kovulmazdm ustelik.

Annemin onunde sesim hig titremiyor. Babamin onunde sesim hig titremiyor. Amma arkada§larim beni kendilerinden ayri tuttuklari her an, her yanim titriyor.

Yeniden bile burada Tezel’i şahsen yakindan taniyan ug ki§i var ise, o ug ki§i igin bile orospu olan Tezel. Ozellikle Mujgan igin. Mujgan, kocasiyla reklamci inci arasindaki ili§kiye goz yumabilir. Bu Cömert de inci ile imparator arasindaki ili§kiye severek katlanabilir. Qunku bu ili§kinin ortasinda yaldırak gikar yildizi oturmakta. Lakin Tezel’inki ne? Tezel’inki bahis siteleri dupeduz karı ahlakini hige saymak.

Tezel hakli. §imdi yeni baştan ta igindeyim bu dugunun. Hatta ilhan’in ta igindeyim. Bize kar§i duydugu ofkeyi mütekait albaya bo§altan imparator’in.

Kamer§en’e nasil baktim? Bir a§ik kabilinden, ondan ote bir hami gibi bakmi§ olmaliyim. §u kalabaligin, yabancisi oldugum boyle bir toplulugun altinda ezilmemek igin ben bile Kamer§en’in bir istek gigligiyla dolup ta§an gozlerine siginmi§ olmaliyim.

Tezel, dump dururken guluyor. igkiyi eskisi gibi kaldiramiyor mu, yoksa §u sira dugun salonuna giri§ yapan mor kadifeli canlı bahis kadina mi guluyor? Benim kabilinden, kadmm giri§te butun elleri siktiktan sonrasında gantasindan kolonya gikarip usulca eline doktugunu segmi§ bile kabil.

“Bana bak Zehra, baban bir §arkici kadina tutulup anani birakti, Adanali o fabrikator oglu da seni degil, ba§ka bir kizi sevdi sanarak kadinla bay arasi her ili§kiyi bulaşık gormen gerekmez. Bu kini sil iginden artik!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *